OpenOffice.lt / Naujienos / AKL narių visuotinis susirinkimas 2012

AKL narių visuotinis susirinkimas 2012

2012 metų kovo mėn. įvyko eilinis organizacijos „Atviras Kodas Lietuvai“ visuotinis susirinkimas:
Pirmininkavo AKL prezidentas Jonas Gavelis. Atsiskaitė senieji ir išrinkti nauji AKL prezidentas, valdybos nariai, revizorius.