OpenOffice.lt / Naujienos / Mandriva 2009.1 pavasarinė diegynė