OpenOffice.lt / Pagalba naudotojams / Dažni klausimai (FAQ) / Writer / Kaip pakeisti puslapio parametrus (paraštės ir pan.)?

Kaip pakeisti puslapio parametrus (paraštės ir pan.)?

Puslapio formatas OpenOffice programose nustatomi „Puslapio stiliaus“ (ang. „Page style“) formatavimo dialoge. Į šį dialogo langą galima nueiti keliais būdais:

  • iš pagrindinio meniu pasirinkus „Formatas->Puslapis...“ (angl. „Format->Page...“)
  • iš pagrindinio meniu pasirinkus „Formatas->Puslapis...“ (angl. „Format->Page...“)
  • Stilių ir formatavimo dialoge (klav. F11) paspausti „Puslapių stiliai“ (angl. „Page styles“), iš puslapių stilių išsirinkti „Numatytasis“ (angl. „Default“), paspausti ant jo dešinį pelės klavišą, pasirinkti „Keisti...“ (angl. „Modify...“) ir tada kortelę „Puslapis
  • Būsenos juostos (pagrindinio lango apačioje) antrame iš kairės laukelyje (dešiniau užrašo Puslapis n/x) 2 kartus paspaudus kairįjį pelės klavišą (galite pabandyti ir dešinį).

Bet kuriuo iš čia išvardintų būdų atidaromas tas pats langas, kuriame galima keisti puslapio formatą ir kitus nustatymus: