OpenOffice.lt / Pagalba naudotojams / Konvertavimas

Konvertavimas

Konvertavimas neturint OpenOffice paketo

Jei nėra galimybės paleisti OpenOffice galima pasinautoti internete esančiomis priemonėmis skirtomis dokumentų konvertamui iš OpenOffice į kitus formatus (tame tarpe PDF, RTF, MS Office):

http://oooconv.free.fr/engine/OOOconv.php

Tereikia nurodyti diske esantį OpenOffice dokumentą (tekstinį, el. lentelę, prezentaciją ar brėžinį) bei jums reikiamą formatą.

Dokumentų konvertavimas į OpenOffice formatus