OpenOffice.lt / Pagalba naudotojams / Dažni klausimai (FAQ) / Writer / Kaip sunumeruoti dokumento puslapius?

Kaip sunumeruoti dokumento puslapius?

Norint sunumeruoti dokumento puslapius, pirmiausiai turime įsidėti Antraštę (Header) arba Poraštę (Footer), pirklausomai nuo to, kur norime, kad būtų puslapio numeriai - puslapio viršuje, ar apačioje.

<P>Taigi, Antra&scaron;tė arba
Pora&scaron;tė įdedama taip: pasirenkame meniu punktą Insert ir jame
i&scaron;sirenkame Header arba Footer ir i&scaron;siskleidusiame
sąra&scaron;e pasirenkame Default.</P>
<P><BR><BR>
</P>
<P><img src="/design/forum/images/kaip/OO FAQ - Kaip sunumeruoti dokumento puslapius_html_27a37b4c.gif" NAME="Graphic1" ALIGN=LEFT BORDER=0><BR CLEAR=LEFT><BR><BR>
</P>
<P> Tuomet pamatysite, kad atsirado kiekvieno puslapio
apačioje (jei pasirinkote Footer) arba vir&scaron;uje (jei
pasirinkote Header) paapilomas rėmelis. Pirmame puslapyje esančiame
rėmelyje su pele pastatykite  kursorių. Tuomet i&scaron;sirinkite
meniu punktą Insert<FONT FACE="Times New Roman">&rarr;</FONT>Fields
ir atsiradusiame sąra&scaron;e i&scaron;sirinkite Page Number.
Paspaudus ant &scaron;io meniu punkto visame dokumente bus įterpti
puslapių numeriai. 
</P>
<P><BR><BR>
</P>
<P><img src="/design/forum/images/kaip/OO FAQ - Kaip sunumeruoti dokumento puslapius_html_m6ce719dc.gif" NAME="Graphic2" ALIGN=LEFT BORDER=0><BR CLEAR=LEFT><BR><BR>
</P>
<P>Numerio lygiavimą galite nurodyti standartiniais
lygiavimo mygtukais: 
</P>
<P><img src="/design/forum/images/kaip/OO FAQ - Kaip sunumeruoti dokumento puslapius_html_m2b623cf9.gif" NAME="Graphic3" ALIGN=LEFT BORDER=0><BR CLEAR=LEFT><BR><BR>
</P>
<P><img src="/design/forum/images/OO FAQ - Kaip sunumeruoti dokumento puslapius_html_m23f40778.gif" NAME="Graphic4" ALIGN=LEFT BORDER=0><BR CLEAR=LEFT><BR><BR>
</P>
<P><img src="/design/forum/images/kaip/OO FAQ - Kaip sunumeruoti dokumento puslapius_html_m4f371920.gif" NAME="Graphic5" ALIGN=LEFT BORDER=0><BR CLEAR=LEFT><BR><BR>
</P>
<P>Jeigu jums reikia, kad pirmas puslapis nebūtų
numeruojamas, o tik visi likusieji, turite įsijungti Stilistą
(paspauskite F11, arba i&scaron;sirinkite meniu punktą Format<FONT FACE="Times New Roman">&rarr;</FONT>Stylist
) ir i&scaron;sirinkę puslapio stilių kortęlę (Page Styles)
dokumentui priskirkite &ldquo;First page&rdquo; stilių. Tada galite
&scaron;į stilių (para&scaron;tes, tarpus ir t.t.) pasikoreguoti
pagal savo pageidavimus. Tai galite padaryti ant &ldquo;First page&rdquo;
stiliaus paspaudę de&scaron;inį pelės klavi&scaron;ą ir i&scaron;sirinkę
&ldquo;Modify&rdquo;. 
</P>
<P><BR><BR>
</P>
<P><img src="/design/forum/images/OO FAQ - Kaip sunumeruoti dokumento puslapius_html_m4b641d49.png" NAME="Graphic6" ALIGN=LEFT BORDER=0><BR CLEAR=LEFT><BR><BR>
</P>