OpenOffice.lt / Pagalba naudotojams / XML formų kūrimas OpenOffice.org 2.x bei StarOffice 8.x paketu

XML formų kūrimas OpenOffice.org 2.x bei StarOffice 8.x paketu

Nemaža dalis OpenOffice.org bei StarOffice biuro programų naudotojų yra suinteresuoti xml formų kūrimu, taigi šiame dokumente yra parašyta trumpa mokomoji medžiaga šia tema.

Pradėsim nuo labai paprastos formos, kurią bandysim išplėsti ateityje. Pradėsim nuo realaus gyvenimo scenarijaus - sakykime, reikia pagaminti išlaidų pranešimo formą. Gal būt ateityje reiks sukurti programinę sąsają, kuri leis apdoroti forma pateikiamus duomenis.

Naujas XML formos dokumentas atveriamas spragtelėjus meniu „Failas - Naujas - XML formos dokumentas“....

(Pagal http://blogs.sun.com/roller/page/dancer?entry=just_switch_xml_form_documents. )

xformos.zip 1,10 MB